De koorraad

  • Nele Bouckaert
  • Trui Boudrez
  • Anne Mie De Blauwe
  • Dirk Dewyspelaere
  • Patrick Keysabyl
  • Trui De Blauwe - Voorzitster
  • Hein Vanhuyse - Secretaris
  • Kurt Vanspeybrouck - Penningmeester